• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
ลงพื้นที่เยียมทายาทของนายมะยูซี เจะเงาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลงพื้นที่เยียมทายาทของนายมะยูซี เจะเงาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ในฐานะยุติธรรมจังหว...

อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๒๓ มิ.ย ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์บทบาทภ...

อ่านต่อ
สยจ.ปัตตานี ร่วมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทฯ

สยจ.ปัตตานี ร่วมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายอภินันท์ เอกอนุพนธ์ อัยการ สคช.ให้เกียรติเป็นประธาน ไก...

อ่านต่อ

BANNER

กระทรวงยุติธรรม
สื่อสร้างการเรียนรู้ ด้านกระบวนการยุติธรรม
หนังสือกฎหมายสามัญประจำบ้าน
สำนักงานกองทุนยุติธรรม
Facebook Pattani