• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง กรณี ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี และหัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงของผู้ขอรับความช่วยเหลือ กรณี ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ณ ตำบลสะกำ อำเภอมายอ และตำบลลีปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566 09:39 น.

จำนวนผู้อ่าน 50 คน