• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

โครงการ “กฏหมายน่ารู้ สู่ประชาชน”

      วันที่ 10 มกราคม 2566 นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี/ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ จัดอบรมความรู้ ตามโครงการ “กฏหมายน่ารู้ สู่ประชาชน” ณ อาคารมัสยิดบ้านจางา ม.2 ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  โดยมีคณะกรรมการชุมชน /ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรมโดยมีการแบ่งกลุ่ม นำเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข  การเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือ และแสดงความเห็น เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติต่อไป ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ที่ช่วยประสานงาน

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566 13:48 น.

จำนวนผู้อ่าน 49 คน