• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

     

     วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี และนางสาวอุไรนา อุปถัม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม มอบหมายให้นายอำพล พ่วงศิริ นักวิชาการยุติธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ่อทอง , ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลิปะสะโง , ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคอลอตันหยง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับเกียรติท่าน พันจ่าอากาศ มาหามุม หวังจิ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง เป็นประธานการประชุมนิเทศฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ภารกิจ 5 ด้าน) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงยุติธรรม การรายงานยุติธรรมใส่ใจ 24 ชม. และแอพพลิเคชั่น Justice Care ตลอดจนการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประเมินผลการดำเนินงานให้กับกระทรวงยุติธรรมต่อไป

ลงวันที่ 18 ม.ค. 2566 14:08 น.

จำนวนผู้อ่าน 34 คน