• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

เข้าร่วมโครงการเสวนาสร้างความตระหนักรู้ ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคลสูญหาย พ.ศ.2565

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี /ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเสวนาสร้างความตระหนักรู้ ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคลสูญหาย พ.ศ.2565 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบ ที่ 15 ค่ายสุริโยไท อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีพลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน และ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนกล่าวขอขอบคุณ ผู้เข้าประชุม ประมาณ 220 คน

ลงวันที่ 16 ก.พ. 2566 15:54 น.

จำนวนผู้อ่าน 63 คน