• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง

กำหนดวัน  เวลาและสถานที่  และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

ลงวันที่ 25 เม.ย. 2566 10:32 น.

จำนวนผู้อ่าน 230 คน