• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมครอบครัวมีสุข โครงการเสริมพลังชุมชน และสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชนพินิจต้นแบบตามวิถีจังหวัดชายแดนภาคใต้

           วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมครอบครัวมีสุข โครงการเสริมพลังชุมชน และสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชนพินิจต้นแบบตามวิถีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มัสยิดนูรุดดีน สุไหงปาแน ม.๑ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ทั้งนี้ สยจ.ปัตตานีได้นำงานบริการของสำนักงานยุติธรรม ร่วมบริการประชาชนในพื้นที่ด้วย จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี

ลงวันที่ 3 พ.ค. 2562 13:46 น.

จำนวนผู้อ่าน 141 คน