• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

            วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี นายเอกนรา หลวงสนามอัยการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562 15:29 น.

จำนวนผู้อ่าน 102 คน