• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

          วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี      

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2562 15:20 น.

จำนวนผู้อ่าน 99 คน