• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมแก้ไขปัญหา ๑ ศูนย์ ๑ ปัญหา ๑ ทางแก้ ตำบลตะโลกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

         วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การป้องกันและลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง และกฎหมายเบื้องต้น กิจกรรมแก้ไขปัญหา ๑ศูนย์ ๑ปัญหา ๑ทางแก้ ณ พื้นที่ชุมชนตำบลตะโลกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จัดโดย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอยะหริ่ง

ลงวันที่ 15 ก.ค. 2562 10:10 น.

จำนวนผู้อ่าน 240 คน