• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมแก้ไขปัญหา ๑ ศูนย์ ๑ ปัญหา ๑ ทางแก้ เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

       วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางชญาทิตย์ จิตหลัง ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายอานัซ ทานนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และนายเซาฟีฮ์ เจะแย นิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ"ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดขายแดนภาคใต้" ภายใต้กิจกรรมแก้ไขปัญหา ๑ศูนย์ ๑ปัญหา ๑ทางแก้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จัดโดย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอปะนาเระ

ลงวันที่ 15 ก.ค. 2562 15:30 น.

จำนวนผู้อ่าน 242 คน