• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ได้ดำเนินการออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

      วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหน่วยงานร่วมบูรณาการ และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมออกหน่วยบริการ โดยยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสายนูดิน มามุ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปี ๒๕๖๒ ในการประชุมของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง ตำบลตะโละแมะนาอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

 

ลงวันที่ 11 ก.ย. 2562 13:14 น.

จำนวนผู้อ่าน 271 คน