• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จำนวน ๒ ราย
- ยื่น พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 12 ก.ย. 2562 15:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 149 คน