• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุุติธรรมจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามข้อสั่งการ Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ 24 ชั่วโมง

       วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียในคดีอาญา ตามคำสั่ง jastice care ยุติธรรมใส่ใจ ๒๔ ชั่วโมง ณ ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

 

ลงวันที่ 16 ก.ย. 2562 13:37 น.

จำนวนผู้อ่าน 264 คน