• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จำนวน ๓ ราย

 
 

ลงวันที่ 23 ก.ย. 2562 14:22 น.

จำนวนผู้อ่าน 258 คน