• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ลงพื้นที่แจ้งสิทธิผู้เสียหายตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตามข้อสั่งการ Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ ๒๔ ชั่วโมง

        วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายนายเซาฟีฮ์ เจะแย นิติกร และนายอิมรอน เบ็ญตอยยิบ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิผู้เสียหายตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตามข้อสั่งการ Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ ๒๔ ชั่วโทง กรณี คนร้ายลอบยิงชาวบ้านนาประดู่ ณ บ้านโผงโผง ม.๗ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ลงวันที่ 24 ก.ย. 2562 15:44 น.

จำนวนผู้อ่าน 275 คน