• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

      วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

 

ลงวันที่ 26 ก.ย. 2562 14:33 น.

จำนวนผู้อ่าน 117 คน