• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ประชุมผ่านระบบทางไกล Vidio Conference โครงการการคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม พื่้นที่จัดงาน กระทรวงยุติธรรม และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

        วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Vidio Conference โครงการการคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม พื่้นที่จัดงาน กระทรวงยุติธรรม โดยมีท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน ๕๓๕ ราย เป็นเงิน ๒๖,๘๖๐,๔๖๖.๘๖ บาท ซึ่งผู้ได้รับเงินเยียวยา จะมีการรับเงินที่กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ได้เชิญตัวแทนผู้เสียหายที่อยู่ในพื่้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน ๖ ราย รับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว

ลงวันที่ 30 ก.ย. 2562 15:53 น.

จำนวนผู้อ่าน 285 คน