• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ปรึกษากฎหมายประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนิติกร ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้
๑. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (คดีแพ่ง) จำนวน ๑ ราย
๒. รับเรื่องราวร้องทุกข์ จำนวน ๑ ราย
๓.ยื่นเรื่องไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ๑ ราย

ลงวันที่ 7 ต.ค. 2562 15:46 น.

จำนวนผู้อ่าน 276 คน