• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม

      วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นิติกร ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน ๔ ราย ณ ๑ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ๒.ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ๓.ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ๔.ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานีและคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร

ลงวันที่ 9 ม.ค. 2563 17:33 น.

จำนวนผู้อ่าน 36 คน